O nás

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Dub & Beránek.

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva České republiky a nabízíme více než desetileté  zkušenosti v širokém spektru oblastí práva. Zakládáme si na flexibilním přístupu, naprosté loajalitě a především perfektně odvedené práci na vysoké profesionální úrovni.

Ani při řešení těch nejnáročnějších právních problémů neztrácíme osobní přístup. Na druhou stranu se snažíme šetřit Váš čas . Všude tam, kde je to možné, postupujeme při vyřizování právních záležitostí samostatně. Samozřejmostí je pro nás dynamická komunikace. Disponujeme dostatečně velkým týmem a zvládneme i rozsahem náročnější zadání.

Naše služby jsou určeny fyzickým i právnickým osobám. Pomůžeme Vám při řešení těžkých životních situací, ale zároveň je pro nás běžnou praxí, poskytovat služby malým i středně velkým podnikatelům.

Náš tým

Michael_DubMgr. Michael Dub – partner

Specializace:
rodinné právo
občanské právo
právo obchodních společností
zastupování klientů v soudních sporech

Více

 

 

Vit_Beranek

Mgr. Vít Beránek – partner

Specializace:
občanské právo
dědické právo
právo obchodních společností
právní poradenství pro SVJ

Více

 

Beata_Drizova


Mgr. Beáta Dřízová – advokátka

Specializace:
nemovistosti
korporátní agenda
rodinné právo

Více

 


pavel_kryl
Mga. Mgr. Pavel Kryl – advokát

Specializace:
občanské právo
právo duševního vlastnictví
trestní právo

Více

Služby a ceník

Nabízíme služby právního poradenství a zastupování v širokém spektru oblastí práva České republiky. Specializujeme se zejména na oblast práva obchodního, občanského a trestního. Pomůžeme Vám ale také  v rámci ostatních právních odvětví. Naše služby zahrnují konzultace právních problémů, vypracování návrhů a sepis smluv a dalších dokumentů a procesní zastupování před rozhodci, soudy či orgány státní správy.

Obecná pravidla poskytování právních služeb
Jako advokáti jsme v první řadě vázáni zákonem, jakož i ostatními obecně závaznými právními normami, a dále stavovskými předpisy vydanými příslušnými orgány České advokátní komory. V rámci stanoveném těmito předpisy jsme připraveni poskytovat Vám jakékoliv právní služby a hájit všemi legálními prostředky Vaše zájmy. Důraz klademe zejména na povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem naší praxe dozvíme. V každém případě plně respektujeme Vaše přání a pokyny. Pokud se naše doporučení neshoduje s Vašim přáním, ponecháváme způsob řešení na Vaší vůli, důrazně Vás však upozorníme na námi zjištěná rizika takového postupu.

Smluvní agenda
Při sepisování a připomínkování smluv je našim cílem zajistit Vám stabilní právní vztah vytvářející právně jisté postavení všech účastníků. Nabízíme Vám rozsáhlé praktické zkušenosti se smlouvami o koupi a prodeji nemovitostí, smlouvami pracovními, se smlouvami upravujícími ustanovení občanského zákoníku i se smlouvami inominátními.

Sporná agenda
Pokud jde o agendu spornou, zanalyzujeme s Vámi v první řadě možná rizika sporu a s ohledem na jejich právní postavení následně doporučíme zahájení, pokračování či naopak smírné ukončení sporu. Při poskytování doporučení zvažujeme nejen prognózu samotného výsledku sporu, ale také hledisko nákladů a časové náročnosti případného soudního, správního nebo rozhodčího řízení.

Daňové poradenství, notář, exekutor
Abychom Vám mohli poskytnout opravdu komplexní služby, nabízíme Vám konzultace s profesionálním daňovým poradcem. Spolupracujeme také s přední notářskou kanceláří v centru Prahy. Díky tomu pro Vás umíme zajistit veškeré služby, k jejichž realizaci je potřeba notářského zápisu nebo jiného úkonu, k jehož provedení je oprávněn výhradně notář. Při správě pohledávek doporučíme osvědčeného soudního exekutora.

Kontakt

Kde nás najdete

Dub & Beránek, advokáti
Na Baště sv. Jiří 7/258, 160 00 Praha 6

Kontaktujte nás prosím prostřednictvím tohoto formuláře, e-mailem na kancelar@akancelar.cz nebo telefonicky na +420 222 211 123:

Osobní schůzku v naší kanceláři je třeba si předem domluvit a rezervovat si termín. Návštěvy bez ohlášení přijímáme výhradně v naléhavých případech a pokud to naše pracovní vytížení umožní.

Fakturační údaje

Advokátní kancelář Dub & Beránek, s.r.o.
Na Baště sv. Jiří 7/258, 160 00 Praha 6
IČ: 07758481, DIČ: CZ07758481